Trang chủ » Phố Wall hoảng loạn đẩy giá dầu sụt giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 02/2009