Trang chủ » Từ 1/12/2015 Doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán