Trang chủ » Bước cuối cắt bỏ lãi suất tiền gửi USD xuống 0%
Ngày 17/12, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Quá trình từng bước chuyển đổi quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ thương mại mua – bán đã hạn chế các cú sốc và hẫng trong hoạt động hệ thống, trong đó có thể kể đến cả việc hạn chế tác động và rủi ro từ dòng vốn vay, ủy thác đầu tư (carry trade) vào Việt Nam
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2015 và thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/ 3/2014.
Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0%/năm.
Theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định trên là để tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện chủ trương chống đô la hóa của Chính phủ, chuyển từ quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ mua – bán bằng ngoại tệ.
Trước đó, ngày 28/9/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định đưa trần lãi suất tiền gửi USD đối với tổ chức về 0%/năm và áp 0,25%/năm đối với tiền gửi cá nhân.
Như vậy, kể từ ngày 18/12/2015, việc gửi USD vào ngân hàng hưởng lãi tại Việt Nam chính thức chấm dứt. Đây là một quá trình kể từ năm 2011, khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu áp và hạ trần lãi suất tiền gửi USD từng bước cho đến nay.
Quá trình chuyển đổi quan hệ huy động – cho vay bằng ngoại tệ sang quan hệ thương mại mua – bán theo đó cũng hạn chế các cú sốc và hẫng trong hoạt động hệ thống, trong đó có thể kể đến cả việc hạn chế tác động và rủi ro từ dòng vốn vay, ủy thác đầu tư (carry trade) vào Việt Nam…
Trước đây, lãi suất huy động USD tại các ngân hàng Việt Nam từng ghi nhận những mức cao tới trên 6%/năm.
 
MINH ĐỨC/vneconomy.vn

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.