Trang chủ » Bán hàng đa cấp: “1 vốn… 48 lời”?

Không cần làm gì cũng có tiền với tỷ suất sinh lời 4.800% (1 vốn 48 lời) – điều khó tin này là lời cam kết của một nhân viên thuyết trình bán hàng đa cấp ở Hải Phòng.

Tại một buổi thuyết trình về cách thức tham gia hệ thống bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Liên kết Việt) tại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, đông đảo người dân tham dự, trong đó quá nửa là phụ nữ, còn lại là người già, nông dân…
Suốt 2 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người ngồi “nuốt” từng lời của một người tự xưng là đại diện Ban Giám đốc của Liên kết Việt.
 
 
http://vtv.vn/

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.