Trang chủ » Vàng thế giới bứt tốc lên $1310, vàng trong nước chinh phục mức 35 triệu/lượng » 16