Trang chủ » Vàng có thể chinh phục ngưỡng $10,000? Con số quá lớn nhưng vẫn có người tin