Trang chủ » Tỷ giá USD/VND liên tiếp rơi sâu trên cả ba thị trường, chỉ sau ba ngày giao dịch…