Trang chủ » Giá vàng thấp nhất 6 tháng, USD lên sát trần 21.900