Trang chủ » Đơn vị tính,mua bán vàng phổ biến ở Việt Nam
Có bao giờ bạn mua bán vàng mà không biết chính xác đơn vị tính như thế nào : lượng, cây, lạng, chỉ,phân vàng – các đơn vị này có mối liên hệ như thế nào:
QUY ĐỔI 1 LƯỢNG, CÂY VÀNG, CHỈ VÀNG…
Hiểu được giá khi quy đổi 1 lượng vàng, cây vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng giúp bạn dễ dàng nắm được giá vàng trên thị trường và có những quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
– 1 lượng vàng = 1 Cây Vàng
– 1 cây vàng (hoặc 1 lượng) = 10 Chỉ Vàng
– 1 kg vàng = 16 lạng (600 gram) = 26 Cây 6 Chỉ = 266 Chỉ Vàng
– 1 lượng (lạng) vàng = 1 Cây Vàng = 1/16 Kg = 600/16 = 37,5 Gram Vàng
– 1 chỉ vàng = 1/10 lượng = 3,75 Gram Vàng
– 1 phân = 1/10 chỉ = 0,375 Gram Vàng
– 1 ly = 1/10 phân = 0.0375 gram.
– 1 ounce = xấp xỉ 8,3 Chỉ = xấp xỉ 31,103 Gram Vàng (Đơn Vị Quốc Tế)

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.