Trang chủ » Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

Cung cấp và thông tin các vấn đề về khởi nghiệp, các dự án thành công và xu hướng khởi nghiệp trong và ngoài nứơc.
Thông tin về các nhà đầu tư mạo hiểm và các vấn đề vướn mắc của các start up.