Trang chủ » Bản tin ngày 15/12/2015: Giá vàng và tỷ giá hôm nay, vàng thế giới vẫn tiếp tục giảm